Årsberetninger


Nedenfor finder du årsberetninger fra årene, der er gået.


Link til formandens beretning for regnskabsåret 2023, klik her


Link til formandens beretning for regnskabsåret 2022, klik herFormandens beretning for regnskabsåret 2021
2021 blev igen et år hvor Corona satte sit præg på, hvor meget man kunne og måtte være sammen. Derfor blev generalforsamlingen igen udskudt – som den blev i regnskabsåret 2020. Denne gang dog allerede afholdt den 08.06.21, altså før sommerferien. Vi har trods det afholdt fire bestyrelsesmøder, et asfaltudvalgsmøde + div. info på mails og SMS.


Vedligeholdelse af veje/stier og fællesarealer
S. E. Lind er stadig vores gartner, når der skal slås græs og trimmes rundt om træer og hegn – der hvor de ikke kan komme til med den store maskine. De gør det stadig godt, er nemme at kontakte, hvis der er noget vi vil have lavet ekstra – eller en gang der skal springes over. De er også stadig de billigste vi kan få, selvom flere gerne vil til, og er kommet med uopfordrede tilbud.


Kloakmesteren v/Morten Bonde er også en genganger fra år til år, når der skal saltes og ryddes sne, hen over vinteren. Her må siges at udgiften til saltning er størst. Der er også Kloakmesteren der stod for tømning af vores vejriste i vores område – vi har dog fundet to stykker som vi ikke havde set – de kommer med næste gang. Vi har i bestyrelsen snakket om, at vi vil have det gjort hvert andet år.


Et skraldespandsstativ mere er opstillet, så GS råder i dag over fire styk, som tømmes hver 14 dag.


Odder Kommune

Vores henvendelse med fast sti/fortov fra busstoppested og ind Saloparken, har indtil nu ikke givet noget svar/resultat. Et punkt der følges op på i 2022. OK belysningsplan 2020 – her fik vi heller ikke et positivt svar på, om de ville være med til at etablere belysning på sti imellem GS og AAB. Svar: Der er i budgetfolig ikke afsat penge til etablering af belysningsanlæg på allerede eksisterende veje og stier, og dermed ikke aktuelle planer om udvidelse af OK gade/sti belysningsanlæg.


Asfaltudvalg og Grøntudvalg

Vi har haft den årlige gennemgang af veje og stier. Her blev vi enige om, at der ikke i 2021 skulle asfalteres. Dog skal en forsænkning i vejen ind til område 7 laves. Kloakmesteren har givet et tilbud, som GS har accepteret, men det er desværre ikke blevet lavet endnu. Der er rykket et par gange, så vi holder ham op på, at det skal laves nu i foråret.


Vores levede hegn langs hovedsti har vi selv beskåret i 2021 – og vil nok selv stå for det fremover. En fælles arbejdsdag – eller måske to – det rigtige værktøj og maskiner, så kommer man langt på en formiddag.


Hjemmesiden

Holdes løbende opdateret. Navne i bestyrelsen tilrettes. Regnskab, indbydelse, Formandens beretning m.m. fra og til generalforsamlingen findes her.


Økonomi
Driftsresultat pr. 31.12.21 – egenkapital på Kr. 1.304.896,15.


Igen en og god og stabil økonomi, trods nedsættelse af kontingent. Der er penge så de sidste lommer kan blive asfalteret, når det bliver nødvendigt. Penge til reparation til større huller i veje og stier. Til evt. områder med vild med vilje blomster.


Hensættelse til vejfond
Bestyrelsen foreslår, at der stadig henlægges kr. 80.000,- til vejfonden.


Internt i bestyrelsen
Tak igen til alle i bestyrelsen for opbakningen og gode input til vores møder. Tak for information over mail og SMS.


Tak til kassereren for igen at få alle kontingenter i hus, holde mig opdateret om GS økonomi.


Tak til ”snemanden” - som har haft den store saltbøsse fremme denne vinter.


Tak til grøntudvalg – incl. div. hjælpere – for et godt og fint stykke beskæringsarbejde.


Tak til Finn for hans ”arbejde” med at finde områder og måske få lavet nogle ”vild med vilje” bede.


Tak til IT (Henrik) for hurtig handling, når noget skulle ligges op på vores hjemmeside.


Tak for 2021.


Formanden


Formandens beretning for regnskabsåret 2020.

 

Min beretning for 2020, vil blive noget anderledes end de foregående år. Da bestyrelsen havde gjort alt klart til den årlige generalforsamling i marts – kom der fra den ene dag til den anden – noget som ændrede også vores planer – Corona. Det blev noget med forsamlingsforbud, mundbind, afspritning, kun lige ses og mødes med de allernærmeste. Det blev derfor kun til to reelle bestyrelsesmøder i 2020, da der igen blev åbnet lidt op, hen over sommeren.

Den årlige generalforsamling blev derfor først afholdt den 23.09.2020 – her var der også restriktioner – max. 35 personer i fælleshuset hos Seniorbo og mindst 2m afstand til hinanden – det lykkedes at få afholdt generalforsamlingen.


Vedligeholdelse af veje/stier og fællesarealer

2020 var igen året vi brugte vores – i efterhånden mange år – faste firma, til at slå vores græs på de store fællesarealer og ”trimme” omkring træer og div hegn – S E Lind. Vi syntes stadig at de gør det godt og så til helt fornuftige priser, hvor andre ikke kan være med, selvom vi har modtaget flere tilbud.

Kloakmesteren  v/Morten Bonde har stået for snerydning og saltning – hvad der i vinteren 2020/2021 har været lidt mere af, end de foregående år. Det er den samme pris han har kørt med de sidste tre vintre. Derud over bruger vi ham også til div. rep. af småhuller i asfalten. Vi fik i 2020 renset/tømt alle vores regnvandskloaker i området – på private veje og stier, af Kloakmesteren.

Vi har lige i øjeblikket 3 skraldestativer opstillet i vores område, som tømmes hver 14 dag. Vil gerne takke dem som gør en indsats, for at holde området ryddet – også for andet end hundeposer. Vi snakker i bestyrelsen om at anskaffe et skraldestativ mere.

Forslag fra generalforsamlingen – forbyde knallerter og scooter på vores stier. Bestyrelsen prøver i første omgang at lukke div. bomme og sætte nyt hegn op, der hvor man kan ”snyde” sig igennem, eller hegnet er i stykker.


Odder Kommune

Der har ikke været korrespondance med Odder Kommune i 2020. Der kom dog et forslag på generalforsamlingen, om at kunne gå på fast grund, fra busstoppestedet på Vennelundsvej og til sti eller fortov, ned i Saloparken. Denne henvendelse til Odder Kommune, er på vej fra bestyrelsen.


Asfaltudvalg og Grøntudvalg

I bestyrelsens Grøntudvalg, har man forsøgt at holde div. træer og buske klippet ind/ned, så stier og gadebelysning holdes fri. Ligeledes så S E Lind kan komme til med deres store plæneklipper.

I Asfaltudvalget er der ikke sket noget i 2020 – men vi kigger igen på det her i 2021.


Hjemmesiden

Holder den opdateret. Her bliver vores regnskab og indbydelser, eller aflysninger af generalforsamlingen også lagt op.


Økonomi

Driftresultatet pr. 31.12.2020 – egenkapital på kr. 1.230.801,87. Vi har stadig en god og stabil økonomi. Vi regnede lidt på det – hvad ville det ca. koste at få asfalteret resten af området – incl .evt. stier. Vi bestemte derfor, at vi fra regnskabsåret 2021 ville sænke kontingentet fra de nuværende kr. 1.700,00 om året til kr. 1.500,00 pr år. Vi sløjfede returbetalingen til hvert område, da det giver en del ekstra arbejde for kassereren, og det koster efterhånden også penge for de forskellige områder,  at have en konto i en bank/sparekasse, hvis man ikke lige vil have et CVR nummer, eller have pengene til at stå på ens engen konto.

Vi vil hen over efteråret prøve at lave en udregning – måske med lidt hjælp – for at se hvad det ca. vil koste at få lavet de sidste veje og stier – og så stadig have et beløb på asfaltfonden, som så skal bygges op igen, så der er penge til nyt asfalt om 15 – 20 år. Hvad indvirkning det vil få på kontingentet, vil vi ved den lejlighed finde ud af.


Hensættelse til vejfond

Bestyrelsen foreslår, at der stadig henlægges kr. 80.000,- pr år til vejfonden.


Internt i bestyrelsen

Tak til alle i bestyrelsen for god opbakning trods Corona. I har været gode med tilbagemeldingerne når der er sendt noget rundt.  

Tak igen til kassereren, for at få alle kontingenter i hus, og holde mig informeret hvordan det står til, med vores beholdning i banken.

Tak til ”Snemanden”, som denne vinter, har haft lidt mere at se til end normalt.

Tak til ”Grøntudvalg” med div. medhjælpere, som trods Corona, har lavet et fint stykke arbejde.

Tak til ”IT” for hjælp med hjemmesiden, da der har været lidt flere informationer, som skulle lægges op.

  

Formanden


Formandens beretning for regnskabsåret 2019.

Bestyrelsen har i regnskabsåret 2019 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Derudover har der været et par møder med Colas omkring område 5. Først i det tidlige forår og så igen i efteråret, for at se om revnerne i den nylagte asfalt havde ændret sig hen over sommeren. Ved gennemgangen i efteråret blev vi enige om at Colas skulle komme og forsegle revnerne, så frost ikke ville skade asfalten yderligere. Grunden til disse revner – og revner i asfalten i hele området er – at opbygningen simpelthen er for ringe. Efter gennemgang af område 5, gik vi de sidste stikveje igennem, for at se hvor slemt det stod til med asfalten – og revner i disse. Colas har udviklet en ny metode til at forebygge disse revner / dårlig opbygning af underlaget. Der er i samarbejde med Simpson Strong-Tie udviklet en dug, som lægges ud over den gamle asfalt, inden den nye lægges. Denne dug virker som en membran imellem de to asfalter, så de kan arbejde hver for sig – og det ville kunne afhjælpe disse revner. Forsøget er lavet på et par veje i Horsens. Denne opbygning er selvfølgelig dyrere, men vil komme i betragtning, når vi skal indhente tilbud til de sidste fire stikveje.

Grøntudvalg: Der valgte vi selv (bestyrelsen) at tilpasse beplantningen langs hovedstien. Næste opgave bliver at beskære nøddehegnet bagved fodboldmålene og beskæring af frugttræer ved regnvandsbassin.


Vedligeholdelse af veje/stier og fællesarealer

Vi brugte igen S E Lind til at slå græs på vores fællesarealer. Modsat de andre år, blev vi enige om, at vi (undertegnede og græsformanden – J. Thuner) selv ville bestemme hvornår der skulle slåes græs. Så når tid var, kontaktede J. Thuner S E Lind, og der blev slået græs dagen efter!

Kloakmesteren v/Morten Bonde, stod og stadig står for snerydning og saltning, både vinteren 2018/2019 og her igen 2019/2020 – og til samme priser som vi aftalte med ham for to år siden.

Derudover har han repareret nogle større huller i asfalten og lavet en kloak som var sunket på èn af stikvejene.

Vi har nu tre skraldespandsstativer som virkelig bliver brugt. Tak til de personer, som sørger for at holde vores område ryddet, og at skraldespandene bliver fyldt med andet end hundeposer.

Vi har stadig ikke fundet solcellelamper til en fornuftig pris, til de mørke pletter vi har, ved et par af vores stisystemer.


Odder Kommune

Så kom der pludselig et vejbump på stamvejen. Har snakket med et par beboer, som bor lige ved det. De mener, at det godt måtte have været lidt højere, eller kortere – der bliver stadig kørt godt til hen over det.

Ud over vores egne intentioner om nogle solcellelamper ved mørke områder, ved vores stisystem, er der blevet forespurgt til en belysning, af stien imellem os og AAB – fra regnvandsbassin til fælleshuset. Der blev derfor afsendt et brev til Odder Kommune. Svaret retur blev, at vores ansøgning kommer med i puljen der hedder: Odder Kommunes belysningsplan 2020. Så går det nok som med vejbumpet – et par år??

Efter en del korrespondance imellem GS og SAMN forsyning, med hensyn til beskæringen af beplantningen omkring regnvandsbassinet, blev der aftalt, at GS står for beskæringen og vedligeholdelsen af de frugttræer der står omkring bassinet, så ville SAMN stå for beskæring og tilretning af resten af træer og buske. Men indtil videre er der ikke sket noget. Vi har dog valgt at beskære frugttræerne her til foråret.

Der er kommet en skraldespand op ved busstoppestedet på Vennelundsvej.

 

 

Asfaltudvalg og Grøntudvalg.

Asfaltudvalget er sat lidt i bero her i 2019/20

Grøntudvalg: Ud over beskæring af nøddehegn og frugttræer omkring regnvandsbassin er der heller ikke her de store planer.


Hjemmesiden.

Den skal selvfølgelig tilrettes, så vi tager hensyn til den nye GDPR Persondataforordningen – her må der bl.a. ikke iflg. loven optræde mailadresser på privatpersoner – der er dog givet tilsagn fra bestyrelsesmedlemmerne  at det er OK på vores hjemmeside.


Økonomi

Driftsresultatet pr. 31.12.2019 – egenkapital på kr. 1.122.461,51. En økonomi som stadig er god og stabil. Vi regner med at de sidste 4 stikveje skal asfalteres på én gang, da det økonomisk er bedst både for os og asfaltfirma. Disse stikveje er ikke ret store – i forhold til det vi har fået asfalteret. Hvis vi skal have lavet det med den nye ”dug”, så vi undgår revner, bliver det en noget dyrere løsning, end det vi i gennemsnit har betalt for de første to stikveje. Den sidste ting der mangler, er alle vores stier. Her har vi slet ingen fornemmelse af, hvor meget det vil koste – det tager vi til den tid. Har i bestyrelsen snakket lidt om et kontingent nedsættelse, måske allerede fra næste regnskabsår. Vores økonomi er som sagt god – selvom vi stadig skal bruge en del penge til det sidste asfaltarbejde, mener vi, at der stadig vil være et lille overskud, som en opstart til en ”ny” asfaltfond, som skal bygges op, og forhåbentlig først i brug om 15 – 20år?


Hensættelse til vejfond

Bestyrelsen foreslår, at der stadig henlægges kr. 80.000,- pr år til vejfonden.


Internt i bestyrelsen

Igen vil jeg sige tak til bestyrelsen for rigtig godt fremmøde og deltagelse aktivt på bestyrelsesmøderne og i div. udvalg – til de par arbejdsdage vi har haft og de beslutninger der er blevet taget. Tak igen til kassereren, for at holde mig godt informeret vedr. vores økonomi og pairer i banken - og igen – i år har fået alle kontingenter i hus.


Tak for et virkelig godt og aktivt år 2019.

 

FormandenFormandens beretning for regnskabsåret 2018

Bestyrelsen har i regnskabsperioden 2018 afholdt 4 bestyrelsesmøder. Asfaltudvalget har været samlet et par gange inden område 5 blev asfalteret. ”Grønt” udvalg var meget aktive indtil hegnet langs hovedstien blev beskåret/fældet, nu mangler man derfor kun og se hvor og hvor meget der skal genplantes.


Vedligeholdelse af veje/stier og fællesarealer

Vi har i sommeren 2018 igen haft S E Lind til at slå vores græs. Selvom det var en tør sommer blev det alligevel til nogle gange – én gang meget tidlig om morgenen. Fik en snak med S E Lind, at der ikke må slås græs før kl. 07.00 om morgenen. Ved tørkeperioder vil vi aflyse græsslåningen.


Kloakmesteren v/Morten Bonde, stod for saltning og snerydningen vinteren 2018/2019 og skal gøre det igen – hvis der overhoved kommer vinter mere – vinteren 2019/2020.


Som sagt, så var det område 5 der fik ny belægning i 2018. Bestyrelsen er også enige om, at vi holder pause i 2019 med asfalt og så bliver det nok sådan, at vi tager de sidste 4 områder der mangler, på én gang i 2020? Det er sådan, at vi helst skal over et vist antal m² for at få det til den rigtige pris. Bestyrelsen vil gennemgå de manglende områder og hvis der er huller der er for grove, vil der blive foretaget en nødreparation. Stien i område 3 – imellem nr. 43 og nr. 45 – fik en gang stenmel, da den næsten ikke var til at færdes på. Stien kan ikke asfalteres, da den er for smal til selv helt små maskiner. En belægning med fliser/sten – som i Søkrogen – er en bekostelig affære, så derfor denne løsning.


Hegnet langs hovedstien er ved at komme sig igen, efter den kraftige beskæring i uge 7/2018. Der er lige lidt der skal trimmes, så skal der kigges på, hvor og hvor meget der skal genplantes. Det grønne område imellem område 6 og AAB, skar vi selv ind, så de kunne komme til at slå græs helt ind til bevoksningen. Vi har fået et tilbud på en total beskæring af dette område og en 5 års vedligeholdelsesplan for alle vores bevoksninger fra O T Anlæg. Noget af det tages op her i 2019.


Jeg fik en forespørgsel på sidste generalforsamling om opstilling af skraldespande til bl.a. hundeposer og lign. En henvendelse til Vej & Park fik vi ikke noget ud af. Fandt i stedet for 2 brugte stativer i gul og gratis få hundrede meter fra hinanden i Hjortshøj. Kørte ud og hentede dem, købte en rulle poser – og nu har vi to stående, som virkelig bliver brugt, det er dejligt. Har fået stillet en container hos mig, hvor jeg kan komme hele posen ned, uden affaldssortering. Bliver afhentet – sammen med min egen container – hver 14 dag.


Solcelle gadelamper blev der ikke noget af i 2018, da vi kunne se, at vores budget løb lidt løbsk. Vi prøver selvfølgelig igen i 2019.


Opfordring igen – som de andre år – hold kantsten ud til asfalten fri for græs og andet ukrudt, hvis det får lov at gro frit, kan det være med til at nedbryde asfalten hurtigere. 

 

Odder Kommune

En henvendelse til Kommunen om beskæring af træer og buske i regnvandsbassinet blev også afvist. Dvs. man havde videresendt min mail til Samn Forsyning som ejer og driver kloaksystemet i kommunen. Vi kunne så henvende os direkte til dem, for at få en afklaring. Vi prøver igen her i 2019, da vi ikke kan bruge den besked til noget. Hvem kommunen udliciterer sine opgaver til, er for os alminlige borgere lige meget.


En skrivelse – også til Odder Kommune – om forlængelse af det fortovet, som går forbi Senioerbo og forlænget helt ned til indkørslen til Domi Andelsforening, gav desværre heller ikke noget. Svaret var, at vi kunne registrere vores ønske i kommunens digitale trafiksikkerhedsplan. Èn gang årligt revideres listen over ønsker og her er det så vores lokale politikere der bestemmer, hvad der skal laves ud fra det budget, som kommunen nu har.


(Ansøgning og svar kan rekvireres hos formanden, hvis man ønsker at læse det).


Asfaltudvalg og Grøntudvalg.

Efter asfalteringen i område 5 og beskæringen af hegn langs hovedsti, blev disse to udvalg sat i bero resten af 2018.


Hjemmesiden.

Der har det sidste år være ca. 4200 inde og kigge på vores hjemmeside, ellers er der ikke noget at tilføje til den.


Økonomi

Driftsresultatet pr. 31.12.2018 – egenkapital på kr. 1.053.863,60. Vores økonomi er stadig god og stabil. Der vil også være penge nok til en asfaltering af de sidste veje – og så stadig kunne få slået græs og ryddet sne.

En faktor som vi heldigvis ikke har mødt her i Odder endnu er, at i nogle kommuner skal grundejerforeningerne selv til at betale for gadelys og oprensning af kloaker!!


Hensættelse til vejfond

Bestyrelsen foreslår, at der stadig henlægges kr. 80.000,- pr år til vejfonden.


Internt i bestyrelsen

Fint fremmøde til bestyrelsesmøderne, hvor især det nye punkt ”NYT” giver et godt billede af hvad der sker rundt om i de forskellige områder/vænger.


Mange tak til alle i bestyrelsen, som har deltaget aktivt i div. udvalg og til de beslutninger, som skulle tages. Tak for nogle god diskussioner, som altid er endt godt. Tak til kassereren for at holde mig godt informeret om alt vedr. vores økonomi, og som igen i år, har fået alle kontingenter ind. Tak til Finn, som er vores ”savfører”…. med motorsaven, når vi selv går i gang med de større træer og grene.


Tak for et virkelig godt og aktivt år 2018.

 

FormandenFormandens beretning for 2017


Bestyrelsen har i netop afsluttet regnskabsår afholdt 5 bestyrelsesmøder. Det sidste var godt nok

her i 2018, da vores julefrokost blev til et forsinket nytårstaffel. Bestyrelsen har sideløbende haft 2

små udvalg kørende, et asfaltudvalg og et ”grønt” udvalg. Derudover har der været en del møder,

med udbudsgivere til hhv. træbeskæring/fældning og asfaltleverandører.Vedligeholdelse af veje/stier og fællesarealer


I vintersæsonen 2016/2017 havde vi Jan Tang til at rydde sne og salte. Bestyrelsen valgte at

indhente tilbud fra anden leverandør, da Jan Tang ikke havde maskiner til rydning af de stier, som

vi er forpligtet til, iflg. lokalplanen. For ikke at skulle bruge to forskellige leverandører, blev det

Kloakmesteren, v/Morten Bonde, der blev valgt til denne vinter - 2017/2018. S E Lind er og bliver

stadig det firma, der står for at slå græs på vores fællesarealer. Bestyrelsen bestemte sig for, at vi i

sommeren 2017 skulle være bedre til at kontakte S E Lind, så vi kunne holde græsset nede på et

bedre og pænere niveau, end sommeren 2016. Jørn Thuner blev derfor udnævnt til ”græsmand”,

for at kontakte S E Lind, hvis græsset blev for langt, inden de selv dukkede op. Vi mener også at

det lykkedes, selvom vejret ikke var med S E Lind – det ses tydeligt her sidste gang de var her, hvor

de ligefrem sad fast med deres maskine. De har lovet at udbedre disse spor, inden de starter her i

2018.


Vi fik beskåret/fældet hegnet langs hovedstien. Tilbage står kun hasselbuske og div. stubbe.

Meningen er det hele igen skal gro fra bunden – nu bare, at vi holder det beskåret, så det kommer

til at ligne et hegn. Vi laver derfor en aftale med O T Anlæg, om en 5 års vedligeholdelsesplan, på

alle vores bevoksninger. Ligeledes vil vi sørge for genbeplantning af de åbne områder, der kommer

til at stå, når engang vi kan se, hvor meget og godt det andet får fat.


Det blev også Kloakmesteren der fik lavet kloak og dræn, så smeltevand og regnvand ikke bliver

stående på stien ved område 6.


Bestyrelsen opfordrer også alle, til at holde kantsten fri for ukrudt og græs, da det på sigt, er med

til at skade asfalten. Brev til hver beboer er – eller vil blive delt rundt.


Odder Kommune - vejbump


Vi henvendte os igen skriftligt til Odder Kommune, for at få lavet et vejbump oppe ved

børnehaven, lige inden man kører ud på Vennelundsvej, der hvor stien krydser stamvejen. Svaret

var desværre, at vores ansøgning bliver lagt i en pulje. Når der så kommer penge til disse tiltag, vil

den komme med i betragtning!


Asfaltudvalg og Grøntudvalg.


Her arbejdes der videre i samarbejde med O T Anlæg, med beskæring og vedligeholdelse af vores

buske/træer. Asfaltudvalget kigger fremad og vil i løbet af året finde ud af, i hvilket/hvilke områder

det næste asfalt skal lægges. Her i år 2018 er det område 5, der får nyt asfalt.


Hjemmesiden.


Havde oppe og vende i bestyrelsen, om man skulle lave en fælles mail, med alle beboerne, som så

kunne få div. nyheder på én gang. Vi besluttede, at det blev hvert enkelt bestyrelsesmedlem, som

skulle kontakte sit eget område, hvis der var vigtigt nyt.


Vi skal måske lave en side på hjemmesiden, som hedder ”sidste nyt”?


Da de gik i gang med beskæring/fældning af hegn, fik jeg et par henvendelser, hvor der blev

spurgt, hvor det havde stået – at de gik i gang med hegnet nu? Ved disse stører ting, som skal

laves, kunne det måske være en god ide?


Et nyt link er blevet sat ind på hjemmesiden i år – Hønsehold i villakvarterer - Odder Kommune.


Økonomi


Driftresultatet pr. 31.12.2017 – egenkapital på kr. 1.232.452,31.


Hensættelse til vejfond


Bestyrelsen fortsætter med at henlægge kr. 80.000,- pr år til vejfonden.


Internt i bestyrelsen


Fint fremmøde til møderne –hvor mødedatoerne for bestyrelsen året 2017 blev fastlagt, allerede

ved 1´ste bestyrelsesmøde.


Mange tak til alle i bestyrelsen, som har deltaget aktivt i div. udvalg og til de beslutninger som

skulle tages. Tak til kassereren for at holde mig godt informeret om alt vedr. vores økonomi, og

som igen i år har fået alle kontingenter ind.


Tak for et godt og aktivt 2017.


FormandenFormandens beretning for 2016


Året der gik


Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 3 bestyrelsesmøder. Derudover har vi været nogle stykker, som har haft flere tilbudsgivere med rundt på vores arealer, for at give tilbud på beskæring, græsslåning og afvanding af sti i område 6. Havde selv et rigtig godt møde med Odder Kommune vedr. vores bevaringsværdige levende hegn langs hovedstien. Herom senere.


Vedligeholdelse af fællesarealerne og vores vejeSE Lind og Peder Tang har i mange år været vores leverandører til de grønne områder og veje, og er også valgt til 2017. Peter Tang for snerydning og saltning/grusning af veje om vinteren. SE Lind til at klippe græsset på de fælles grønne områder. Bestyrelsen og nogle beboer har dog ikke været helt tilfreds med græsklipningen i sommeren 2016, og bestyrelsen har derfor – ligesom om vinteren – nu udnævnt en græsformand, som skal kontakte SE Lind omgående, hvis græsset begynder at se for langt ud. Derudover har vi haft en lokal anlægsgartner – O.T. Anlæg til at beskære buskads og træer ved ”vandhul” og nøddehegn bagved fodboldbane. I det hele taget er bestyrelsens fælles holdning, at vores ydre skal shines op i 2017 – græs og levende hegn. Det gøres ud fra, at driften til sne og saltning er faldet hen over årene og der kan derfor blive brugt flere penge på de grønne områder. Ønsket er, at vi ligesom med græsset, kan få en fast aftale om vedligehold af buske, træer og hegn hvert år, så vi ikke igen står med en stor udgift til dette om 10 – 15 år.Hovedstien


Bestyrelsen valgte at få en grov beskæring af hegnet langs stien, så gadelamper blev fritlagt. Vi har nu fået grøn lys fra Odder Kommune, til en meget grovere beskæring af hegnet. Det kommer især de beboer, der har grund op til hegnet til gode. Se skrivelse fra Kommunen herunder.


Link til afgørelse fra Miljø og Teknikudvalget


Asfaltudvalg


Bestyrelsen vil i år nedsætte et asfaltudvalg. De skal ud fra erfaringen fra område 1, finde ud af, om vi skal sætte asfalteringen i gang i flere områder, når entreprenøren alligevel er i området, med hele maskinparken? Næste område som står for tur, efter en besigtigelse fra bestyrelsen, er område 5.Økonomi


Vi har fortsat et godt driftsresultat. Pr. 31.12.2016 var vores egenkapital kr. 1.152.550. Et rigtigt flot resultat. Der blev yderligere overført kr. 100.000 til vejfonden fra årets resultat.


Hensættelser til vejfond


Bestyrelsen fortsætter med at henlægge kr. 80.000,- pr år til vejfondInternt i bestyrelsen


Godt fremmøde til bestyrelsesmøderne. Udnævnt ny sneformand og ny græsformand. Har selv brugt rigtig meget krudt på at få flyttet div. adresser, info, blade, forsikringer osv. til min mailadresse, hvilket bestemt ikke har været nemt. Takket være god tålmodighed og hjælp fra tidligere formand, er det næsten lykkedes. Sammen med kasserer – Jørn – er det nu også lykkedes af få det hele på plads i vores bank.Hjemmeside


Får en ny webmaster, da Mikael har valgt at stoppe. Vi har i bestyrelsen snakket lidt - og skal endnu mere her i 2017 - om vi stadig skal have en hjemmeside, da den ikke er særlig meget besøgt? Skal vi i stedet have en Facebook-gruppe, en E-mail gruppe? Se om vi kan få vores hjemmeside ind hos div. Ejendomsmæglere som et Link? Hvad skal og gør vi?Fra formanden selv.


Tak for et godt år, god tålmodighed fra bestyrelse, afgående formand og fra de beboer der er kommet med deres mening og tilsagn om, hvad vi burde gøre og kan gøre. Sidste ting fra min side – det er helt ok at bruge fællesarealerne og hegn m.m. til midlertidigt opbevaring af haveaffald, til man har en trailer eller andet til bortskaffelse. Men når det strækker sig over flere måneder/år, er det ikke midlertidigt, og min opfordring er derfor – få det nu fjernet, så vi kan få højnet udsenet af vores fælles arealer og områder.


__________________________________________________________________________________Formandens beretning for 2015


Året der gik

Grundet manglende tilslutning har vi nedlagt aktiviteten med det årlige Sankt Hans-bål med tilhørende snobrød m.m. Bestyrelsen har tidligere påtaget sig opgaven med at save og klippe bevoksningen langs hovedstien om efteråret. Dette arbejde har vi nu udliciteret. Disse ændringer har medført, at der ikke har været behov for mere end to bestyrelsesmøder og en generalforsamling.


Hjertestarter

Bestyrelsen har flere gange drøftet, om der skulle anskaffes en hjertestarter til området. Udfordringen med uddannelse af brugere, og placeringen af en hjertestarter i området, har gjort, at vi har fravalgt dette. Vi er desuden blevet gjort opmærksomme på, at når vi bor så tæt ved en Falckstation, som vi gør, vil det være mere sikkert at tilkalde professionel hjælp derfra.


Økonomi

Foreningen har en robust økonomi. Vi har nu fundet det niveau til vort kontingent, som i mange år fremover vil være nok til at betale for vore forpligtelser.


Formanden

Efter godt 6 år som formand har jeg fundet det bedst at overdrage stafetten til en ny formand. Jeg har haft nogle gode og spændende år i bestyrelsen, som jeg gerne vil sige tak for. Bestyrelsen har været god til at bakke op omkring vore møder.

En særlig tak til Jørn Thuner for hans store indsats, også en tak til Michael Martinussen, som har overtaget arbejdet med it. Det er godt, at vedligeholdelse af Virk.dk fremover ligger i hænderne på en professionel. Som det er tilfældet i det øvrige samfund, fylder it mere og mere i bestyrelsens arbejde.

Råd fra en afgående formand er som regel af minimal værdi, men alligevel: Hold godt øje med vores investering. Når/hvis der kommer en rentestigning, er der risiko for et ikke ubetydeligt kurstab.John Hougaard

formand


_________________________________________________________________________________________Formandens beretning for 2014


Året der gik

Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder og den ordinære generalforsamling. Desuden har vores afdeling afholdt Sankt Hans, som så blev den sidste i denne omgang, da vi har besluttet at nedlægge bålpladsen.


Asfaltering

Vi har gennemført den 1. etape af vores projekt med ny asfalt på vores veje. Efter 28 års slid var der fremkommet flere revner i område 1, som sagkundskaben mente blev forværret, hvis der ikke blev asfalteret. Vi er tilfreds med det arbejde, Colas har udført, men vi har også høstet nogle erfaringer, som vi kan bruge, når næste etape skal asfalteres. For det første er det mest hensigtsmæssigt at asfaltere om foråret, så der kan slides lidt på asfalten inden vinteren kommer. Nylagt asfalt er nemlig meget glat. For det andet skal der fræset et mindre lag asfalt af, da den oprindelige asfaltering er meget tynd.

Det er foreningens største udgift til dato, da prisen på opgaven blev 215.000kr.


Vedligeholdelse af fællesarealerne og vores veje

SE Lind og Peder Tang har i mange år været gode samarbejdspartnere. I den senere tid har vi ikke været tilfredse med saltningen af vores veje, hvilket er blevet påtalt.


Hovedstien

Bestyrelsen har indtil i år fældet og bortskaffet grene m.m. fra hovedstien, men i år har vi haft et firma til at foretage dette arbejde.


Økonomi

Vi har fortsat et godt driftsresultat, asfalteringen har reduceret vores egenkapital, så den nu er kr. 904.062kr. Et meget flot resultat som bl.a. skyldes gode investeringer.


Hensættelser til vejfond

Bestyrelsen fortsætter med at henlægge kr. 80.000,- pr år til vejfond


Internt i bestyrelsen

Der har været god opbakning til vore bestyrelsesmøder med relativt få udskiftninger. I år har vi dog fået et nyt medlem fra område 6, hvor Jette Thorsell er blevet formand.


Ny hjemmeside

Mikael har moderniseret vores hjemmeside, så den nu fremstår mere tiltalende. Desuden har han overtaget arbejdet med at lægge informationer på hjemmesiden.


_________________________________________________________________________________________Formandens beretning for 2013

Året der gik


Vedligeholdelse af fællesarealerne


Vi har i mange år haft SE Lind og Peder Tang til at foretage græsslåning og snerydning. Vi har haft en god dialog med disse firmaer.


Vedligeholdelse af fællesarealerne

Vi har i mange år haft SE Lind og Peder Tang til at foretage græsslåning og snerydning. Vi har haft en god dialog med disse firmaer.


Etablering af dræn

I område 1 har der været en kilde, som pressede vand op igennem kørebanen. Da vi planlægger asfaltering i dette område blev det besluttet at lægge et dræn for at afskære denne kilde. Drænet er blevet etableret, og det fungerer efter hensigten.


Forhøjelse af kontingent


Vejbump

Vi har henvendt os til kommunen for at få hastigheden reduceret på stamvejen i området nedenfor børneinstitutionen Gaia. Politiet og kommunen har nu set på sagen, og der er lavet tegninger over den kommende fartdæmpning. Det er indstillet til byrådet, at den skal etableres i 2014.


Økonomi


Internt i bestyrelsen

Der har været en god opbakning fra bestyrelsesmedlemmerne, som jeg vil sige tak for. Det er ikke nogen selvfølge at beboerne ofre noget af deres fritid, for at vedligeholde vores fælles område. Desuden har det været en fordel, at der er meget kontinuitet i bestyrelsen.


John Hougaard, Formand


_______________________________________________________________________________________Formandens beretning for 2012


Året der gik

Der har været afholdt 3 bestyrelsesmøder en generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling i 2012.

Bestyrelsen har haft en fælles arbejdsdag, hvor vi renoverede beplantningen langs hovedstien.


Vedligeholdelse af fællesarealer

Vi har også i 2012 haft firmaet Lind til at stå for græsslåningen og firmaet Peder Tang til at stå for snerydningen. Bestyrelsen vurderer, at vedligeholdelsen har været tilfredsstillende.


Ejendomsskatten

Bestyrelsen har fået nedsat grundskatten for hvert medlem med minimum kr. 1.500,00 pr. år, men Rafn & Søn forsørger at få lidt flere kontanter fra kommunen.


Økonomi

Vi har haft et godt år med et overskud på kr. 113.000,00. Der er lavet en aftale med banken, som har givet en merrente på godt kr. 7.000,00.


Hensættelser til vejfond

Bestyrelsen hensætter størst muligt beløb til vejfonden, da tidspunktet for ny asfaltering nærmer sig. Jeg forventer, at vi i 2013 skal indhente tilbud på asfaltering.


Kontingent

Da foreningen de facto har gjort det gratis at være medlem af grundejerforeningen, synes formanden, at vi skal forhøje kontingentet. Bestyrelsen er p.t. ikke indstillet på dette.


Diverse tiltag

Det er besluttet at alle meddelelser til medlemmerne skal gå via foreningens hjemmeside Saloparken1.dk


Internet i bestyrelsen

Der har været en god tilslutning til bestyrelsesmøderne, men et større fremmøde til den fælles arbejdsdag vil være ønskeligt. Jeg vil takke bestyrelsen for en god indsats, og takken vil især gå til vores kasserer Jørn Thuner, som gør en ekstraordinær god indsats.


John Hougaard, Formand


_________________________________________________________________________________________Formandens beretning for 2011


Året der gik

Der har kun været afholdt to bestyrelsesmøder og en ordinær generalforsamling.


Vedligeholdelse af fællesareal

Firmaet SE Lind har stået for græsslåningen af fællesarealerne og firma Peder Tang har stået for snerydningen. Bestyrelsen vurderer, at vedligeholdelsen har været tilfredsstillende.


Bestyrelsen har brugt to arbejdsdage på at vedligeholde hovedstien. Kanterne er blevet ordnet og træer og buske er blevet beskåret. Det gror rigtig godt langs hovedstien og meget affald er blevet kørt bort.


Gadelys

Flere kommuner er begyndt at opkræve et årligt beløb til dækning af udgifter til vejbelysning på private veje.  Vi håber, at Odder Kommune  ikke kommer med et lignende initiativ.


Økonomi

2011 har været et godt år for vores forening. Udgifterne har været lave til snerydning og vi har haft et fornuftigt afkast af vores kapital. Ved udgangen af 2011 har vi en formue på knap kr. 800.000, og vi forventer, at der bliver penge nok, når vi om nogle få år skal asfaltere veje og stier.


Hjemmesiden

Vores hjemmeside Saloparken1.dk bliver besøgt ca. 20 gange pr. måned. Besøget er stigende, og vi forventer at flere vil benytte den, når der kommer flere oplysninger til medlemmerne via dette link.


Vejbump

Bestyrelsen har henvendt sig til kommunen for at få etableret et fartreducerende vejbump der skal placeres før institutionen Gaia i retningen af Vennelundsvej.


Diverse tiltag

Der er blevet købt en solid bænk, der er placeret ved hovedstien under det store egetræ.


Internt i bestyrelsen

Der har været en god tilslutning til bestyrelsesmøderne og arbejdsdagene, og jeg vil slutte med at sige tak for den indsats, der er ydet i årets løb.


John Hougaard, Formand


_________________________________________________________________________________________Formandens beretning 2010


Året der gik

Bestyrelsens formand, Peder Lemming døde desværre i en alt for ung alder. Medlemmer af bestyrelsen deltog i begravelsen, og vi medbragte en sidste hilsen fra grundejerforeningen.

Der har været afholdt 5 ordinære bestyrelsesmøder i 2010, og vi har haft en fælles arbejdsdag, hvor vi renoverede beplantningen langs hovedstien.


Vedligeholdelse af fællesarealerne

Firmaet SE Lind har også i 2010 stået for græsslåningen af fællesarealerne og firmaet Peder Tang har stået for

snerydningen.

Bestyrelsen vurderer, at vedligeholdelsen har været tilfredsstillende.


Fradrag for forbedringer på ejendomsskatten

Rafn&Søn har skabt politisk opmærksomhed omkring problemet med ejendomsskatten, og det er besluttet  på Christiansborg, at overbetalingen skal betales tilbage til grundejerne.


Hensættelser til vejfond

Bestyrelsen hensætter størst muligt beløb til vejfonden, da tidspunktet for ny asfaltering nærmer sig. Den strenge vinter har medført en ekstraudgift til vedligeholdelse på ca. kr. 22.000,00 i forhold til udgifterne i 2009. På positivsiden har investeringsfonden givet et afkast på kr. 17.000,00.


Sankt Hans

Det var vores afdeling, der stod for arrangementet i 2010. Det gode vejr gav stor tilslutning, så det blev nødvendigt at sende en stafet i byen for at købe lidt ekstra forsyninger.


Diverse tiltag

Der er blevet lavet en ny hjemmeside, så man kan gå direkte til hjemmesiden. Der er indkøbt et nyt fodboldmål til fællesarealet ved bålpladsen.


Internt i bestyrelsen

Der har været en meget god tilslutning til bestyrelsesmøderne, og jeg vil slutte med at sige tak for den indsats, der er ydet i årets løb.


John Hougaard, Formand