Grundejerforeningen SALOPARKEN


Grundejerforeningen SALOPARKEN er den førstetablerede grundejerforening i Saloparken(1992). Foreningen drives af frivillige, og udover forvaltning af økonomi og indhentning af årligt bidrag (2022: 1.500kr) hos områdets beboer, sikrer foreningen i dag blandt andet:


- Vedligehold af grønne arealer

- Snerydning

- Beslutninger vedr. vedligehold og udskiftning af asfalt i området


Derudover støtter foreningen gerne op om aktiviteter, der vurderes til fælles glæde for foreningens beboere.


Ønsker du mere viden om foreningens økonomi, vedtægter og aktiviteter, er du velkommen til at læse mere her på sitet.


God læselyst!


Med venlig hilsen

Bestyrelsen