Aktiviteter


Bestyrelsen mødes løbende. Nedenfor ses et overblik over Bestyrelsens senest gennemførte og aktuel planlagte aktiviteter.


Aktivitetsplan for bestyrelsen 2023

 • Afholde de nødvendige bestyrelsesmøder
 • Afholde den årlige generalforsamling i marts
 • Varetage beboernes interesser
 • Sørge for vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder
 • IT- hjemmesiden er ajourført
 • Opkrævning af kontingent
 • Holde øje med foreningens investeringer og pengebeholdninger i banken
 • Snerydning af stier og veje i vores område
 • Klipning af græs på vores fællesarealer, uden for ”beboerlommerne”.
 • Sti med fast underlag etableres fra busholdeplads til hovedsti/fortov OK
 • Opfølgning etablering af felter med ”Vild med vilje” i vores store grønne områder og evt. udvidelse med kvashegn.
 • Skrabning/børstning af græskanter på stier efter anbefaling fra ColasAktivitetsplan for bestyrelsen 2022

 • Afholde de nødvendige bestyrelsesmøder
 • Afholde den årlige generalforsamling i marts
 • Varetage beboernes interesser
 • Sørge for vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder
 • IT- hjemmesiden er ajourført
 • Opkrævning af kontingent
 • Holde øje med vores investeringer og pengebeholdninger i banken
 • Snerydning af stier og veje i vores område
 • Klipning af græs på vores fællesarealer, uden for ”beboerlommerne”
 • Bænk fra hovedsti flyttes til nyt ”udsigtspunkt”
 • Sti med fast underlag etableres fra busholdeplads til hovedsti/fortov OK
 • Etablering af felter med ”Vild med vilje” i vores store grønne områderAktivitetsplan for bestyrelsen 2021

 Afholde de nødvendige bestyrelsesmøder

 • Afholde den årlige generalforsamling i marts
 • Varetage beboernes interesser
 • Sørge for vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder
 • IT- hjemmesiden er ajourført
 • Opkrævning af kontingent
 • Holde øje med vores investeringer og pengebeholdninger i banken
 • Snerydning af stier og veje i vores område
 • Gadebelysning – opfølgning med Odder Kommunes belysningsplan fra 2020
 • En ekstra skraldespand på hovedsti imellem område 6 og 8
 • Bænk fra hovedsti flyttes til nyt ”udsigtspunkt”.
 • Sti med fast underlag etableres fra busholdeplads til hovedsti/fortov OK
 • Etablering af felter med ”Vild med vilje” i vores store grønne områder.Aktivitetsplan for bestyrelsen 2019 


 • Afholde de nødvendige bestyrelsesmøder
 • Afholdelse af den årlige generalforsamling i marts
 • Varetage beboernes interesser
 • Sørge for vedligeholdelse af veje, stier og grønne områder
 • Nødreparationer af de største huller på vejene, ny asfalt udskudt til 2020.
 • IT – hjemmesiden
 • Opkrævning af kontingent
 • Holde øje med vores investeringer i banken
 • Snerydning af stier og veje i området
 • Kigge på soldrevne gadelamper
 • Skriv til Odder Kommune om beskæring af træer og buske ved overfladebassin.