Velkommen til SALOPARKEN ! 


Du og din familie bydes velkommen til Saloparken. Vi håber, at l falder godt til i vort dejlige område!


I Saloparken har vi en grundejerforening, som har til formål at varetage beboernes fælles interesser, bl.a. beplantning og vedligehold af grønne områder, samt vedligehold af beboergruppeveje og stier. 


Grundejerforeningen er opbygget med otte beboergrupper - en for hver stikvej - og med en bestyrelse, hvor der sidder en repræsentant for hver beboergruppe, samt en generalforsamlingsvalgt formand. Se eventuelt kortskitsen nedenfor for et overblik over beboergrupper mv.


For at gennemføre aktiviteterne skal grundejerforeningen have kontingentindtægter. Kontingent fastlægges for 1 år ad gangen på foreningens generalforsamling.


Af det opkrævede kontingent, refunderes et beløb til den enkelte beboergruppe, til brug for eventuelle omkostninger i beboergruppen.


Denne refusions størrelse fastlægges af generalforsamlingen.


Kontingentopkrævning sker i juni måned og for at gøre administrationen lettest mulig for både dig og din familie og de frivillige i Bestyrelsen anbefales, at betalingen gennemføres via PBS.


Formanden for Grundejerforeningen SALOPARKEN, opbevarer diverse dokumenter, såsom drænkort over området.


Som ny er det vigtigt, at du har god mulighed for at sætte dig ind i stedet og rammerne, og vi håber at informationerne her på hjemmeside kan hjælpe med dette. Er der noget du er i tvivl om, eller gerne vil vide mere om, er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsesmedlemmet for din stikvej, som så vil guide dig godt på vej.


De bedste hilsner

Bestyrelsen i Grundejerforeningen Saloparken.